Czym jest zarządzanie w sporcie: aspekty zarządzania siłownią?
8

maja

Czym jest zarządzanie w sporcie: aspekty zarządzania siłownią?

 1. Strona główna
 2. Blog AgendaPro Sport
 3. Co to jest zarządzanie sportem: ...

Zarządzanie lub zarządzanie sportowe siłownią możemy rozumieć jako zbiór praktyk, działań i zadań, które dotyczą kierowania, administrowania i rozwiązywania zadań i problemów, jakie mogą pojawić się w tej firmie, poprzez planowanie, ocenę i podejmowanie właściwych decyzji.

Jak można podejrzewać, zarządzanie sportem narodziło się wraz z profesjonalizacją sportu - przemysłu, który dziś obraca milionami dolarów na całym świecie. Wymaga to wysoko wykwalifikowanego personelu technicznego oraz ekspertów z różnych dziedzin, takich jak administracja, księgowość, prawo, marketing, zarządzanie, komunikacja, a nawet architektura i inżynierialądowa.

W tym miejscu wyjaśniamy, czym jest zarządzanie w sporcie, jakie są jego rodzaje, funkcje i inne aspekty, które należy wziąć pod uwagę.

Co to jest zarządzanie sportem?

Ogólnie rzecz ujmując, zarządzanie sportem można zdefiniować w następujący sposób:

 • administrowanie, kierowanie i zapewnianie właściwego funkcjonowania boisk, kortów lub sal gimnastycznych, na których odbywają się zajęcia sportowe.

 • Definiowanie, realizacja i kontrola planowania sportowego w prywatnych organizacjach szkoleniowych.

 • Zarządzanie talentami ludzkimi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania gabinetu sportowego poprzez zatrudnianie trenerów i personelu technicznego, którzy planują rozwój zawodnika/klienta.

 • W niektórych przypadkach doradzanie, reprezentowanie i dbanie o interesy sportowców w sprawach z zakresu prawa sportowego. Jeśli prowadzisz siłownię, możesz zaoferować umowy z elitarnymi sportowcami, aby promować swoją firmę.

 • Projektowanie, projekcja i realizacja różnych strategii reklamowych i marketing dla siłowni i w ten sposób wzmocnić swoją działalność sportową.

Jak widać, zasady zarządzania sportem są mniej więcej podobne i można je odnieść, z pewnymi wyjątkami, do każdej firmy. Spełnienie tych funkcji, najogólniej rzecz ujmując, stanowi minimum niezbędnych podstaw, których użytkownicy twojej sali gimnastycznej potrzebują do osiągnięcia swoich celów, co z kolei przekłada się na rentowność, rozwój i wzrost twojej organizacji.

W tym świetle zdefiniowanie pojęcia zarządzania sportem jest kwestią, na którą składa się wiele czynników. Aby ułatwić sobie zadanie, w ostatnich latach stworzono różne kierunki studiów piątego stopnia, takie jak magister zarządzania sportem. Są one wykładane na kilku renomowanych uniwersytetach i specjalizują studentów w technikach zarządzania, administracji i przywództwa stosowanych w przemyśle sportowym, co może być całkiem przydatne w zarządzaniu siłownią.

Rodzaje zarządzania sportem

Najogólniej rzecz ujmując, zarządzanie sportem można podzielić na dwie główne grupy. Z jednej strony mamy do czynienia z zarządzaniem publicznym, które zależy od organów państwowych. Jest odpowiedzialna za promowanie sportu jako zadania związanego z rozwojem społecznym. W tej grupie znajdują się federacje wszystkich dyscyplin sportowych, które są uprawiane zawodowo w danym kraju. Ich działalność jest finansowana przez państwo, a zatem ich budżety są uzależnione od wydatków publicznych.

Duże imprezy sportowe, takie jak igrzyska olimpijskie, zależą od tego typu zarządzania sportem i gromadzą różne drużyny sportowe złożone z zawodników zrzeszonych w federacjach, którzy mają zaszczyt reprezentować swój kraj na oczach całego świata.

Z drugiej strony mamy do czynienia z zarządzaniem prywatnym, w którym interesy inwestorów decydują o tym, gdzie należy kierować zarządzanie sportem w każdym projekcie, od klubu piłkarskiego po salę gimnastyczną. W zależności od wielkości i znaczenia konsorcjum koncepcja zarządzania sportem jest różna, ponieważ cele krótko-, średnio- i długoterminowe nie zawsze są takie same we wszystkich organizacjach.

Zadania menedżera sportu

Przyjrzyjmy się teraz zadaniom, jakie stoją przed osobami odpowiedzialnymi za administrację sportową i zarządzanie prywatną firmą sportową.

Określanie własnych potrzeb

Są one związane z sytuacją ekonomiczną każdego przedsiębiorstwa. Jeśli finanse są dodatnie, kierownictwo sportowe może podjąć ryzyko dokonania inwestycji, np. zakupu nowych maszyn treningowych. Może również zdecydować, czy zatrudnić lepszych trenerów, sprzęt techniczny, lekarzy, fizjoterapeutów, dietetyków, portale internetowe czy oprogramowanie zarządzające. Z drugiej strony, jeśli finanse organizacji są ujemne, konieczne może być dokonanie cięć bez uszczerbku dla minimalnego funkcjonowania obiektów lub wynagrodzeń personelu technicznego, kontraktowego lub robotniczego.

Przeanalizuj prawodawstwo

Jest to jedna z najważniejszych funkcji w ramach koncepcji zarządzania sportem. W dużych organizacjach istnieją działy specjalizujące się w zagadnieniach prawnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jeśli jednak jesteś odpowiedzialny za siłownię, powinieneś dobrze znać te zagadnienia, aby uniknąć oszustw lub złych interesów .

Zarządzanie zasobami finansowymi

Zdrowie ekonomiczne organizacji sportowej zależy od krótko-, średnio- i długoterminowego planowania biznesowego. Należy pamiętać o dywersyfikacji źródeł dochodu, dlatego zalecamy poszukiwanie umów sponsorskich i wymiany handlowej.

Zapewnienie właściwego funkcjonowania obiektów sportowych.

Obiekty sportowe powinny być w jak najlepszym stanie. Poprawia to poczucie komfortu klienta i zwiększa jego poczucie przynależności. Ponadto dobry stan sali gimnastycznej jest Twoją wizytówką dla potencjalnych użytkowników .

Zgodność z filozofią firmy sportowej

Dziś istnieją wielowiekowe organizacje sportowe, takie jak zawodowe drużyny piłkarskie, np. Manchester United czy Real Madryt. Na świecie istnieją setki tysięcy instytucji, które cieszą się tradycją, a nawet wtopiły się w kulturę niektórych regionów. W takich przypadkach zarządzanie sportem częściowo zapewnia podtrzymywanie tradycji.

Istnieją także nowe franczyzy, których początkowym celem jest zdobycie renomy na rynku i stanie się punktem odniesienia dla wzrostu i rozwoju gospodarczego. Niezależnie od tego, co się dzieje, kierownictwo sportowe jest odpowiedzialne za zapewnienie realizacji proponowanych celów z roku na rok , dlatego najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie przez siłownię filozofii instytucjonalnej.

Podsumowując, kiedy mówimy o tym, czym jest zarządzanie w sporcie, mamy na myśli kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem, które stara się zaoferować swoim użytkownikom jak najlepsze warunki treningowe. Ważne jest, aby zrozumieć, że wszystkie decyzje podejmowane przez kierownictwo sportowe mają dla firmy znaczenie transcendentne, dlatego też należy zatrudniać specjalistów z różnych dziedzin, nie zapominając przy tym o stabilności i harmonii instytucji.

Powiązane artykuły:

 1. Jak prowadzić administrację firmy sportowej
 2. Jak utworzyć listę obecności w programie Excel?
 3. Jak określić cele gimnazjum?