Wolne przepływy pieniężne i ich znaczenie dla wyceny przedsiębiorstw
4

sierpnia

Wolne przepływy pieniężne i ich znaczenie dla wyceny przedsiębiorstw

 1. Strona główna
 2. Blog AgendaPro
 3. Wolne przepływy pieniężne i ich znaczenie dla ...

Celem każdej firmy, poza byciem rentowną i trwałą w czasie, jest zwiększenie jej wyceny finansowej poprzez kapitalizację rynkową. Aby to osiągnąć, potrzebny jest szereg narzędzi księgowych umożliwiających tego typu pomiar, a jednym z najczęściej stosowanych jest ten, który analizuje to, co będziemy rozumieć jako wolne przepływy pieniężne.

To powiedziawszy, w poniższym artykule omówimy czym są wolne przepływy pieniężne, jak się je oblicza, ich przydatność i znaczenie, a także inne ciekawostki.

Wolne przepływy pieniężne = wolne przepływy pieniężne

Free cash flow pochodzi od angielskiego locution free cash flow, które można przetłumaczyć jako swobodny przepływ środków pieniężnych, więc oba pojęcia oznaczają dokładnie to samo. Prawda jest taka, że wolne przepływy pieniężne, czyli formuła finansowa służąca do ochrony firm przed wszelkiego rodzaju deficytami ekonomicznymi, jest wykorzystywana przez większość przedsiębiorstw, które aspirują do pozycjonowania w swojej branży.

Co to jest wolne przepływy pieniężne: definicja

Wolne przepływy pieniężne definiuje się jako sumę przychodów i wydatków przedsiębiorstwa w danym okresie czasu. W ogólnym ujęciu mierzy jak zachowuje się całkowita płynność pieniądza, jego obieg wewnętrzny i zewnętrzny. Kalkulacja ta jest również niezbędna do wszelkiego rodzaju oceny finansowej Twojego biznesu.

Innymi słowy, wolne przepływy pieniężne reprezentują ilość gotówki lub dywidendy, która pozostaje w firmie po wszystkich potrąceniach operacyjnych, takich jak zakup aktywów, przywracanie zapasów, płacenie dostawcom lub wydatki administracyjne, w tym wypłaty dla pracowników.

Wolne przepływy pieniężne a przepływy operacyjne lub operacyjne

Należy pamiętać, że wolnych przepływów pieniężnych nie należy mylić z przepływami operacyjnymi. W przeciwieństwie do operacyjnych przepływów pieniężnych, wolne przepływy pieniężne to kwota kapitału obrotowego, która jest związana wyłącznie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i jest wolna od potrąceń z tytułu płatności odsetek, płatności nadzwyczajnych itp.

W skrócie, operacyjny przepływ pieniężny uzyskuje się po odjęciu wszystkich wydatków pochodzących z funkcjonowania przedsiębiorstwa od przychodów, które z niego pochodzą.

Jak oblicza się wolne przepływy pieniężne

W celu określenia wolnych przepływów pieniężnych, formuły ujawniającej zakres kapitału przedsiębiorstwa, konieczne jest wdrożenie operacji, która dzieli się na trzy etapy. Pierwszy ujawnia marżę operacyjną brutto, drugi zysk netto, a ostatni wolne przepływy pieniężne.

W związku z tym pierwsze wyliczenie wyglądałoby następująco:

Przychody ze sprzedaży
- Koszt własny sprzedaży
- Koszty ogólne = marża operacyjna brutto
= Marża operacyjna brutto

Po poznaniu marży operacyjnej brutto, kolejnym krokiem jest ustalenie, jaki jest zysk brutto przedsiębiorstwa, co jest niezbędne do określenia zysku netto. W tym celu konieczne jest uwzględnienie amortyzacji majątku firmy oraz jego technologicznej dezaktualizacji lub przestarzałości:

Marża operacyjna brutto
- Amortyzacja
= Zysk brutto

Z zysku brutto musimy obliczyć zysk netto. Aby to zrobić, należy od zysku brutto odjąć wszystkie koszty podatkowe, które firma jest prawnie zobowiązana zapłacić.

Zysk brutto
- Podatki
= Zysk netto

Teraz nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jaka jest kwota, która stanowi potrzeby funduszu operacyjnego lub kwota kapitału niezbędnego do pokrycia całkowitych inwestycji, których dany podmiot gospodarczy wymaga, aby utrzymać się na rynku. Te dolne potrzeby operacyjne uzyskuje się poprzez zastosowanie tego prostego wzoru:

Zapasy
+ Dług klienta
+ Gotówka
- Zobowiązania spontaniczne
= operacyjne zapotrzebowanie na środki pieniężne

Jeśli zastanawiasz się czym są zapasy, to jest to nic innego jak całkowita wielkość inwestycji zgromadzona w magazynie produktów oferowanych przez Twoją firmę. Zadłużenie klienta to kwota, którą spodziewasz się otrzymać od defaulerów. Z kolei gotówka odnosi się do całkowitej płynności, jaką dysponuje przedsiębiorstwo. Wreszcie, zobowiązania spontaniczne to suma długów firmy, takich jak wypłaty wynagrodzeń czy płatności dla dostawców, które są nieoprocentowanymi spłatami.

Teraz, aby obliczyć wolne przepływy pieniężne, trzeba będzie wykonać następujące czynności:

Zysk netto
+ Amortyzacja
- Nabycie środków trwałych
- Inwestycje w zakresie zapotrzebowania na środki pieniężne z działalności operacyjnej
= Wolne przepływy pieniężne

Dzięki tej formule będziesz miał wolne przepływy pieniężne, których potrzebuje Twój biznes. Poniżej wyjaśniamy nieco o jego przydatności, znaczeniu i innych ważnych aspektach, które należy wziąć pod uwagę.

Przydatność wolnych przepływów pieniężnych

Najogólniej rzecz ujmując, użyteczność wolnych przepływów pieniężnych możemy podzielić na dwie części:

 • Pierwszy z nich, zwraca uwagę, że wolne przepływy pieniężne są niezbędne do analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jak to mówią, liczby nie kłamią, a dzięki wynikowi tego wzoru można dowiedzieć się, czy firma produkuje mniej niż oczekiwano, to co było oczekiwane, czy więcej niż oczekiwano. W rzeczywistości wolne przepływy pieniężne o zadowalających wartościach mają wpływ na wszystkie marże finansowe firmy.

 • Po drugie, mówi nam, że wolne przepływy pieniężne są absolutnie niezbędne do prowadzenia jakiejkolwiek wyceny finansowej, czy to w krótkim okresie czasu, w czasie, czy nawet w przyszłości jako projekcja spekulacyjna w stosunku do własnego rynku.

Znaczenie wolnych przepływów pieniężnych

Wolne przepływy pieniężne to jedno z najbardziej przydatnych narzędzi księgowych, które możesz wykorzystać do pomiaru kondycji finansowej swojej firmy. Jest to, zgodnie z naszą intuicją, pewny sposób na poznanie mocnych i słabych stron swojej firmy, poznanie możliwości jej rozwoju lub uzyskanie, w przypadku aspiracji do rozwoju w swojej dziedzinie, finansowania z tradycyjnych banków.

Jak widzimy, znaczenie dodatniego wolnego przepływu pieniężnego polega na tym, że stanowi on o wypłacalności finansowej przedsiębiorstwa i każda firma, która aspiruje do transcendencji w czasie, musi uznać jego wykorzystanie za niezbędne. Ma to wpływ na planowanie, prognozowanie i wdrażanie strategii biznesowych, które dążą do wykorzystania lepszych dywidend, aby zmniejszyć nie tylko stałe wydatki, ale także być przygotowanym na wszelkie nieprzewidziane zdarzenia.

Potencjalne problemy z wolnymi przepływami pieniężnymi

Maksymy ekonomii, ponieważ często zależą od ludzkiego działania, są podatne na niepowodzenia. Dlatego też przy wycenie przedsiębiorstwa nie zawsze całkowicie pozytywne jest przekonanie, że przepływy pieniężne będą z czasem tylko rosły.

Dlatego też należy zaakceptować fakt, że przepływy pieniężne spółki podlegają wahaniom i mogą być związane z wieloma warunkami zewnętrznymi, na które inwestor nie ma wpływu. W obliczu tych ewentualności ważne jest, aby być przygotowanym na trudne czasy, chroniąc kapitał w dobrych czasach, a nie marnując go.

Pamiętaj, że systemy wyceny księgowej są związane z tym, co można nazwać dobrymi lub złymi decyzjami menedżera firmy. O zdrowy przepływ gotówki należy dbać do granic możliwości, ponieważ wzrost firmy jest ustalany na podstawie wszystkich inteligentnych inwestycji, które jej menedżer może wykonać.

Wskazówki dotyczące poprawy wolnych przepływów pieniężnych

W ramach tego procesu księgowego kluczowe jest uwzględnienie poniższych wskazówek, aby uniknąć ryzyka alarmu, który mógłby zagrozić kondycji finansowej Twojego podmiotu gospodarczego:

 • Digitalizacja operacji: Korzystanie z programów do zarządzania przedsiębiorstwem, takich jak ten oferowany przez AgendaPro, z każdym dniem staje się bardziej niezbędne, aby usprawnić rejestrowanie płatności i zbiorów typowych dla każdej firmy. To, jak można podejrzewać, pozwala zaoszczędzić sporo czasu, który można wykorzystać na inne zadania.

 • Zatrudnij odpowiednich ludzi: Finanse nie są sprawą, którą może zająć się byle kto. Musisz mieć eksperta w tej dziedzinie, profesjonalistę, który może zagwarantować dodatni przepływ gotówki.

 • Zdefiniuj realstrategię finansową: Ustal zarówno realistyczne cele, jak i dobrze skonstruowany plan działania, aby zrealizować swoje cele. Ten punkt jest również bardzo ważny, jeśli Twoim celem jest przyciągnięcie potencjalnych inwestorów.

 • Nie zaniedbuj relacji z dostawcami: pielęgnowanie pozytywnych relacji z dostawcami może pomóc w jak najlepszym radzeniu sobie z wszelkimi nieprzewidzianymi zdarzeniami, które mogą się pojawić, a które, jeśli nie zostaną podjęte na czas, mogą spowodować pęknięcie wolnych przepływów pieniężnych.

Podsumowując, należy zrozumieć, że analiza wolnych przepływów pieniężnych jest niezbędną informacją dla każdej firmy chcącej obliczyć swoją wartość. Przydatne jest także określenie i projekcja jego możliwości rozwoju, nie tylko pod względem pomnażania kapitału, ale także jako marki. Dodatkowo pomaga nam ustalić cenę akcji spółki, co w dłuższej perspektywie może przełożyć się na atrakcyjność dla przyszłych inwestorów.

Powiązane artykuły:

 1. Dlaczego nie powinieneś prowadzić inwentaryzacji w Excelu?
 2. Porady dotyczące zarządzania kontami firmowymi
 3. 5 najlepszych praktyk dla lepszego zarządzania klientami
 4. 11 zasad kontroli zarządczej