Telemedycyna: definicja, charakterystyka i wykonalność
5

sierpnia

Telemedycyna: definicja, charakterystyka i wykonalność

  1. Strona główna
  2. Blog AgendaPro Health
  3. Telemedycyna: definicja, ...

Żyjemy w świecie, w którym prawie wszystko można zrobić zdalnie dzięki postępowi w komunikacji i technologii. W skrócie: dzięki internetowi. Jednak w odniesieniu do branży ochrony zdrowia wciąż istnieją wątpliwości dotyczące zdalnego wykonywania niektórych usług. O ile niektóre z nich są w tej chwili nie do zastąpienia (np. operacje, pobieranie próbek fizycznych itp.), o tyle w zakresie zdalnych usług medycznych pojawiło się w ostatnich latach kilka alternatyw.

Telemedycyna jest jedną z takich alternatyw. Telemedycyna, zdefiniowana przez Światową Organizację Zdrowia jako "świadczenie usług zdrowotnych przez pracowników służby zdrowia poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) do wymiany ważnych informacji w celu diagnozowania, leczenia, zapobiegania chorobom, badań i oceny oraz do ustawicznego kształcenia pracowników służby zdrowia, z ostatecznym celem poprawy zdrowia populacji i społeczności", jest obecnie rzeczywistością i bardzo interesującą opcją dzięki postępowi technologicznemu. W skrócie telemedycyna to świadczenie usług medycznych na odległość przy użyciu różnych narzędzi.

Telemedycyna to jednak nie tylko diagnostyka i leczenie pacjentów, ale także usługi edukacji medycznej, a nawet dyskusja nad przypadkami klinicznymi w gronie kolegów. W każdym razie jest to zasób, który optymalizuje usługi zdrowotne, oszczędzając na takich czynnikach jak czas i pieniądze, a także ułatwia zasięg i dostęp medycyny do innych obszarów i innych ludzi.

Obecnie Europa, Oceania i Ameryka Północna to główne regiony świata, które korzystają z telemedycyny. Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych około 5 milionów konsultacji odbywa się zdalnie. W Ameryce Łacińskiej jest to jednak nadal walka podjazdowa, biorąc pod uwagę warunki internetowe i zdrowotne w regionie, choć w niektórych krajach regionu, takich jak Kolumbia i Chile, odnotowano znaczne postępy. W skrócie, jeśli nie jesteś bardzo zaznajomiony z tym terminem lub jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się więcej na ten temat, oto kilka kluczowych szczegółów na temat telemedycyny: jej pochodzenie, cechy, zastosowania, wykonalność i inne ważne fakty:

Kompletny przewodnik na temat: Jak przenieść konsultacje twarzą w twarz na konsultacje online? Dowiedz się, jak zorganizować wszystkie konsultacje z pacjentami online. DOWNLOAD TUTAJ!

Tło

Chociaż telemedycyna to niedawny boom, a jej ekspansję napędza globalizacja i dostęp do Internetu w dużej części świata, to jednak istniały pewne wcześniejsze wydarzenia, które dały początek tej praktyce.

Pierwszy prawdziwy antecedent telemedycyny jest nierozerwalnie związany z powstaniem telekomunikacji: na przykład wynalezienie telegrafu na początku XX wieku umożliwiło komunikację na duże odległości. Masowy dostęp do telefonu nastąpił również na początku XX wieku: w tym czasie lekarze zaczęli porozumiewać się telefonicznie zarówno ze swoimi pacjentami, jak i kolegami. W 1924 roku pierwsza idea telemedycyny pojawiła się w magazynie Radio News, w którym zamieszczono ilustrację maszyny z telewizorem i mikrofonem, która umożliwiała pacjentowi komunikację z lekarzem. To, co początkowo było ilustracją z futurystycznym ideałem, skończyło się zmaterializowaniem rok później.

Natomiast pierwsze zastosowania telemedycyny do przesyłania obrazów i wideo miały miejsce około połowy XX wieku w latach 1950-1960. W tych dekadach telemedycyna dostała duży impuls dzięki programom badawczym NASA, ponieważ astronauci musieli podróżować bez personelu medycznego na pokładzie.

Pod koniec XX wieku praktyka telemedycyny nabrała dalszego rozpędu dzięki rewolucji informacyjnej, która zaczęła się wówczas pojawiać: kluczowe znaczenie miał zarówno rozwój Internetu, jak i możliwość rejestrowania obrazów i przekazywania ich w czasie rzeczywistym. Na przykład w 1995 roku Mayo Clinic w Stanach Zjednoczonych nawiązała stałe połączenie z Royal Amman Hospital w Jordanii, dzięki któremu odbywały się codzienne konsultacje: jordański lekarz konsultował amerykańskich lekarzy w sprawach klinicznych, a także prosił o wsparcie w interpretacji zdjęć rentgenowskich, a nawet problemów dermatologicznych.

Telemedycyna ma jednak stosunkowo niedawne początki. Jego prawdziwa ekspansja nastąpiła pod koniec XX wieku i na początku XXI wieku, a on sam stał się coraz bardziej zmodernizowany.

Jak działa telemedycyna? Właściwości i zastosowania

Telemedycyna wykorzystuje różne narzędzia do diagnozowania, konsultacji i innych celów. W każdym przypadku niezbędne są narzędzia technologiczne, które umożliwiają prowadzenie rozmów wideo, a także przesyłanie zdjęć za pośrednictwem smartfonów, skanerów lub innych urządzeń.

Natomiast zastosowanie telemedycyny skupia się na dwóch obszarach pracy: praktyce klinicznej i edukacji zdrowotnej. W tym sensie aplikacje skupiają się na tych dwóch obszarach. Według danych udostępnionych przez IBIS World szacuje się, że rozkład usług oferowanych przez telemedycynę jest następujący: 40% na przesyłanie danych i obrazów do diagnostyki, 35% na konsultacje i monitorowanie pacjentów, 13% na wymianę informacji między kolegami i wreszcie 12% na edukację i szkolenia w tym zakresie.

Część kliniczna obejmuje diagnostykę, konsultacje, zdalne monitorowanie stanu pacjenta, zdalne spotkania medyczne i wreszcie cyfrowe przechowywanie dokumentacji medycznej i innych danych. Z kolei w obszarze edukacji zdrowotnej/zdrowia publicznego obejmują one zdalne wykłady np. z ośrodków medycznych, a także inne rodzaje konferencji i form szkoleniowych, m.in. seminaria, fora, wykłady. Krótko mówiąc, to jak działa telemedycyna będzie zależało od obszaru wymaganej pracy. W przypadku obu dziedzin zwykle niezbędny jest internet oraz komputer, smartfon lub inne urządzenie umożliwiające zdalną komunikację za pomocą audio i wideo, jeśli jest to konieczne. Potrzebne wyroby medyczne i artefakty będą się różnić w zależności od ocenianego przypadku klinicznego, sposobu leczenia, warunków pacjenta, m.in.

Rodzaje telemedycyny

Podobnie należy wypowiedzieć się na temat istniejących rodzajów telemedycyny. Z jednej strony mamy do czynienia ze zdalnym monitorowaniem pacjentów, które pozwala na kontrolę pacjentów z chorobami przewlekłymi. Lekarz za pomocą urządzeń zbiera dane dotyczące na przykład poziomu cukru czy innych parametrów życiowych. Z drugiej strony jest technologia store-and-forward, która jest niezbędna do przesyłania obrazów lub innych danych do innych ośrodków medycznych bez konieczności fizycznego przenoszenia tych wyników.

Wreszcie, interaktywna telemedycyna pozwala zarówno lekarzom, jak i pacjentom na komunikację w czasie rzeczywistym. Rutynowe konsultacje i/lub badania kontrolne często odbywają się za pośrednictwem tego rodzaju telemedycyny.

Wykonalność i korzyści

Realność telemedycyny jest już faktem. Mimo że istnieje szereg procedur medycznych, których wykonanie na odległość jest po ludzku niemożliwe, telemedycyna zyskuje coraz większe znaczenie i popularność. Na przykład w Niemczech lekarze są dostępni przez telefon, aby rozmawiać z pacjentami i wykrywać ewentualne przypadki koronawirusa bez konieczności osobistego badania pacjenta.

Z drugiej strony, jedną z głównych zalet telemedycyny jest uniknięcie konieczności podróżowania z jednego miejsca do drugiego zarówno dla pacjenta, jak i lekarza, co pozwala dodatkowo uniknąć upadku ośrodków medycznych i większej wygody zarówno dla lekarza, jak i pacjenta. Podobnie telemedycyna gwarantuje lepszy czas reakcji, optymalizuje koszty i wydajność. Pozwala również na szybszą diagnozę i leczenie, zmniejsza liczbę powielanych badań, a także oferuje kompleksowy i ciągły rodzaj opieki.

Krótko mówiąc, telemedycyna jest bardzo cennym narzędziem w dzisiejszych czasach i może przynieść wiele korzyści zarówno lekarzom, jak i pacjentom: optymalizuje czas reakcji, ogranicza biurokrację, a dostęp jest mniej zależny od czynników fizycznych.

Powiązane artykuły:

1) Jak przenieść konsultacje twarzą w twarz na konsultacje online?