Dowiedz się o najlepszych kursach dla ratowników medycznych w mexico city
10

lipca

Dowiedz się o najlepszych kursach dla ratowników medycznych w mexico city

 1. Strona główna
 2. Blog AgendaPro Health
 3. Dowiedz się o najlepszych kursach dla ratowników medycznych ....

Jeśli tytuł tego artykułu przykuł Twoją uwagę, prawdopodobnie jesteś zainteresowany studiowaniem, aby zostać ratownikiem medycznym lub znasz kogoś, kto jest. Zanim zaczniemy polecać miejsca do nauki tego szlachetnego zawodu w Mexico City, powinieneś wiedzieć, że ratownik medyczny jest pracownikiem służby zdrowia, który zapewnia leczenie w nagłych wypadkach, w tym zaawansowane podtrzymywanie życia, pacjentom w sytuacjach awaryjnych.

Ratownicy medyczni oceniają pilne potrzeby medyczne pacjentów i stabilizują ich stan do czasu, gdy lekarze mogą zastosować bardziej szczegółowe i rozległe leczenie.

Mogą stosować leki i sprzęt ratujący życie. Wielu ratowników medycznych pracuje w karetkach lub zespołach ratownictwa medycznego. Szpitalne oddziały ratunkowe również zatrudniają ratowników medycznych, podobnie jak odległe miejsca pracy, takie jak platformy wiertnicze.

W Mexico City istnieje kilka alternatyw do nauki tego zawodu, niezależnie od tego, czy ukończyłeś szkołę średnią i chcesz się jej poświęcić, czy masz już zawód w obszarze zdrowia i chcesz mieć wiedzę na temat pracy w pogotowiu, oto trzy z tych opcji.

Czerwony Krzyż


Meksykański Czerwony Krzyż oferuje podstawowe, średnio zaawansowane i zaawansowane kursy z zakresu przedszpitalnej opieki medycznej .

Kurs podstawowy w zakresie przedszpitalnej opieki medycznej jest programem jednorocznym, składającym się z 8 miesięcy zajęć teoretycznych i praktycznych w salach wykładowych oraz 4 miesięcy praktyki klinicznej w karetkach pogotowia. Jest nauczany na miejscu w kampusach Polanco, Águilas i Cuemanco, w zmianach porannych, popołudniowych i weekendowych.

Celem jest szkolenie personelu dedykowanego do przedszpitalnej opieki medycznej, zaangażowanego w podstawowe zasady międzynarodowego ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Opłata rejestracyjna wynosi 2700 pesos meksykańskich oraz 12 miesięcznych rat po 1350 dolarów. Liczby te mogą jednak ulec zmianie w każdym nowym roku akademickim. Osoby zainteresowane muszą przystąpić do egzaminu wstępnego.

Kurs średniozaawansowany zapewnia certyfikację jako Intermediate Emergency Medical Technician, a kurs zaawansowany zapewnia certyfikację jako Advanced Emergency Medical Technician. Aby uzyskać dostęp do któregokolwiek z tych dwóch kursów, musisz przejść proces przyjęcia.

Informacja o kursie Tel. 10844593

Stronainternetowa: https://capacitacion.cruzrojacdmx.org/#

Akademia EMPHI ABC

Oferuje kursy dla techników przedszpitalnej opieki medycznej (TAMP). TAMP to personel specjalnie przeszkolony na poziomie technicznym w zakresie przedszpitalnej opieki medycznej lub, w stosownych przypadkach, przeszkolony, który został upoważniony przez właściwe władze edukacyjne do stosowania wiedzy, umiejętności, zdolności i postaw nabytych podczas szkolenia, niezależnie od ich denominacji akademickiej. Technicy ratownictwa medycznego, ratownicy medyczni, technicy przedszpitalnej opieki medycznej i inne analogi są równoważne do celów niniejszego standardu i mogą mieć podstawowy, średni, zaawansowany lub uniwersytecki poziom wykształcenia technicznego.

TAMP posiada kompetencje do rozpoznawania, oceny i podejmowania interwencji w nagłych sytuacjach medycznych w celu ochrony życia i zapobiegania kolejnym urazom, w oparciu o zdobytą wiedzę, umiejętności, zdolności i predyspozycje, z wykorzystaniem aktualnych technologii, z poszanowaniem godności, zwyczajów i przekonań użytkownika, współpracując z wielo- i interdyscyplinarnym zespołem zdrowotnym.

Plan wychowawczy realizowany jest przez 12 miesięcy, w soboty od godz. 9:00 do 13:00. Kurs podzielony jest na 6 modułów, przy czym 4 moduł to obowiązkowe dyżury, w sumie 300 godzin w rejonie ratunkowym Szpitala Star Medica, Miejskim Rejonie Operacyjnym Obrony Cywilnej oraz Rejonie Operacyjnym Ambulansu EMPHI ABC.

Wymagania wstępne to:

 • mieć ukończone 17 lat
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (świadectwo w trakcie realizacji)
 • Akt urodzenia (kopia)
 • Dowód adresu (kopia)
 • Dokument tożsamości ze zdjęciem (kopia)
 • 2 fotografie w rozmiarze dziecięcym.

Mają również dział nauczania, który oferuje szkolenia w dziedzinach medycznych dla pracowników służby zdrowia, takich jak lekarze, pielęgniarki, TAMP, jak również kursy zostały zaprojektowane dla populacji ogólnej.

Informacje o kursie Tel. 813 0 813

Stronainternetowa: http://www.ambulancias-abc.com/

Médica Sur

Médica Sur to szpital, który oferuje kursy BLS i ACLS.

BLS (Basic Life Support) to podstawowy program pomocy w nagłych wypadkach, który obejmuje szkolenie z zakresu faz udrożniania dróg oddechowych, resuscytacji krążeniowo-oddechowej i defibrylacji zewnętrznej. ... BLS reprezentuje podstawowy poziom przygotowania, który powinien posiadać każdy pracownik służby zdrowia lub świadczeniodawca.

Po ukończeniu kursu BLS studenci będą potrafili:

 • Opisz znaczenie wysokiej jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR) i jej wpływ na przeżywalność.
 • Wykonaj wysokiej jakości resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych, dzieci i niemowląt.
 • Opisz znaczenie wczesnego użycia i zademonstruj prawidłowe użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 • Zapewnić skuteczną wentylację metodą barierową.
 • Opisz znaczenie sprzętu do resuscytacji.
 • Opisz technikę odciążania dróg oddechowych ciałem obcym u dorosłych, dzieci i niemowląt.

Jest to 6-godzinny, prowadzony przez instruktora kurs szkoleniowy dla personelu medycznego zarówno w warunkach przedszpitalnych, jak i szpitalnych. Ustawienia przedszpitalne obejmują pierwszych respondentów, ratowników medycznych, strażaków i policjantów wewnątrzszpitalnych.

ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support) to kurs American Heart Association, który uczy postępowania z pacjentem po zatrzymaniu krążenia.

Po pomyślnym ukończeniu kursu ACLS student będzie potrafił:

 • Zastosuj sekwencję oceny BLS-Primary-Secondary do systematycznej oceny dorosłego pacjenta.
 • Natychmiast wykonaj wysokiej jakości podstawowe zabiegi resuscytacyjne, traktując priorytetowo uciskanie klatki piersiowej i wczesne użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).
 • Rozpoznawanie i prowadzenie wstępnego postępowania w przypadku zatrzymania oddechu, zespołów zatrzymania krążenia (CAS) i CVA.
 • Rozpoznać i wykonać wstępne postępowanie w przypadku bradyarytmii i tachyarytmii, które mogą doprowadzić do zatrzymania krążenia lub skomplikować wynik resuscytacji.
 • Rozpoznać i wykonać w odpowiednim czasie postępowanie w przypadku zatrzymania krążenia do momentu zaprzestania resuscytacji lub przekazania do opieki po zatrzymaniu krążenia.
 • Rozpoznać wpływ dynamiki zespołu na ogólną wydajność zespołu i omówić, jak wykorzystanie zespołów szybkiego reagowania lub zespołów ratownictwa medycznego może poprawić wyniki leczenia pacjentów.

16-godzinny kurs przeznaczony jest dla pracowników służby zdrowia, którzy kierują lub uczestniczą w postępowaniu w przypadku zatrzymania krążenia lub innych nagłych wypadków sercowo-naczyniowych (zespoły reagowania kryzysowego, oddziały ratunkowe, intensywnej terapii, oddziały opieki krytycznej), takich jak lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, a także tych pracowników służby zdrowia, którzy wymagają certyfikacji ACLS ze względu na wymagania zawodowe.

Oferują również kursy CPR dla ogółu społeczeństwa.

Telefon: 5424 7200

Strona internetowa: medicasur.com.mx

Inne ośrodki edukacyjne oferujące szkolenia paramedyczne w Mexico City to: Hospital Siglo XXI, Hospital Ángeles Mocel, Cencav i Centro Pace.